Екскурзии до Истанбул

Екскурзии до Истанбул

Истанбул

Истанбул е най-големият град в Турция, представляващ икономическото, културното и историческото сърце на страната.
С население от 13,5 милиона души градът е естествен център на градска агломерация, която е сред най-големите в Европа и е сред на най-големите градове в страната и света по население. Площта на Истанбул е 5343 кв. км и е еднакъв по размер с Истанбулската провинция, на която е административна столица. Истанбул е преходно-континентален град, разположен около Босфора, през него минават едни от най-натоварените пътища в света. Неговият търговски и исторически център се намира в Европа, а една трета от населението му живее в Азия.
Основан през 660 г. пр.н.е. с името Византион, по-късно Константинопол, още Цариград, Истанбул е орисан да се превърне в един от най-значимите градове в историята. За почти шестнадесет века той служи като столица на четири империи: Римската империя (330 – 395), Византийската империя (395 – 1204 и 1261 – 1453), Латинската империя (1204 – 1261) и Османската империя (1453 – 1922). Той изиграва ключова роля в развитието на християнството по време на римското и византийското управление, преди османците да завладеят града през 1453 г. и да го превърнат в ислямска крепост и седалище на ислямския халифат. В днешни дни, въпреки че Република Турция установи своята столица в Анкара, имперското наследство в града все още видимо напомня за някогашната централна роля на града.
Истанбул заема стратегическа позиция по протежение на историческия път на коприната между Черно, Мраморно и Средиземно море. В днешни дни градът възстановява някогашната си мощ. Осеян е с една от най-сложните транспортни мрежи в света, над Босфора са построени 2 висящи моста, в процес на строеж е трети. До 2014 г. се очаква да бъде построен и тунелът под Босфора „Мармарай“, който ще свързва двете части на града под водите на Босфора. От двете страни на протока се простират мощни индустриални зони, осеяни с небостъргачи. Населението е нараснало десетократно от 1950 г. до днес.
През 2010 г. Истанбул е обявен за Европейска столица на културата и става десетата най-популярна дестинация в света със седем милиона чуждестранни гости. Голяма част от историческия център е обект на световното културно наследство под защитата на ЮНЕСКО. Като космополитен град, в Истанбул е седалище на много турски фирми и медийни компании. Градът кандидатства за домакин на Летните олимпийски игри през 2020 г
История
Следи от първите заселения на града са открити в азиатската част и се отнасят към неолитната епоха. През Бронзовата епоха са извършени заселвания в околностите на двореца „Топкапъ“.
За първата известна дата в историята на града се счита 659 г. пр.н.е, когато на азиатската страна на Босфора се появяват първите гръцки заселници от Мегара – те основават колонията Халкедон, която днес се намира в квартал Кадъкьой.
През 660 г. пр.н.е. начело с пълководеца Бизас се заселват в европейския район на историческия полуостров, наречен днес Сарайбурну и основали град Бизантион. Великолепното географско положение и благоприятните за морска търговия условия подпомогнали бързото му развитие. През 513 г. пр.н.е. градът попада в ръцете на персите, през 407 г. пр.н.е. е под влиянието на Атина, а през 405 г. пр.н.е. е управляван от спартанците. През 227 г. пр.н.е. идващите от Европа галати се установили в азиатската част на града.
 
Сключеният през 146 г. пр.н.е. съюз с Рим способста за военната отбрана на града. През 196 г. пр.н.е. римският император Септимий Север включил Бизантион в териториите на своята държава.
През 330 г. тракийският град Византион (на гръцки: Βυζάντιον) е избран от император Константин I Велики за нова столица на Римската империя. От Византион произлиза и името на Византийската империя, което никога не се е употребявало в самата империя и е използвано за пръв път през 1557 г. от германския историк Йеронимус Волф. Градът е столица и за кратко на съществувалата през XIII век Латинска империя. Именно от късноримската епоха той остава известен с името Константинопол, а по-късно с турското име Истанбул. Влязъл е в историята и с българското си име Цариград. Името Константинопол и до днес се използва в Европа (особено в Западна Европа), Северна Америка и Австралия. Името „Истанбул“ идва от гръцкия израз „към града“ (гр. ις τιν πολιν, „ис тин полин“) – така възклицавали оттеглящите се към вътрешността на обсадения от турците град гърци. Съществува и предание, че когато завоевателят на града Мехмед II го превзема след дълга обсада, той заявява на гръцки на събралото се множество, че от днес нататък тронът му ще бъде „в града“.
География
Местоположение
Географското пложение на Истанбул се явява най-важната причина в нарастването му като световна метрополия. Истанбул е единственият в света град, разположен на два континента. Разделя се предимно на 3 основни части: 1) Историческия полуостров, разположен на юг от Халич; 2) Галата – на север от Халич и 3) Новия град. Първите две части се намират в европейската страна, а третата – в азиатската. В европейската част преобладават предимно търговски и промишлени предприятия, а в азиатската – жилищни комплекси. Истанбул, разделящ Европа и Азия, обединяващ Черно и Мраморно море, се разполага на двата бряга на пролива Босфор. Заливът Халич (дължина 7 км.) разделя европейската страна на две части. Месторазположението на града от хилядолетия насам му придава важно геополитическо значение. Държавите, целящи да завладеят тези два континента, първоначално се стремяли да вземат под контрол именно Истанбул. Днес за страните на Балканския полуостров и Средния изток, също и за тюркоезичните републики градът се явява важен политически и търговски център. Първоначалното название Бизантион идва от името на основателя Бизас. След като Римската империя била разделена на западна и източна, градът бил наречен Новият Рим. мЗаради доброто му географско положение през 324 г. Константин Велики избира Византион за столица на Римската империя. През 330 г. градът официално е осветен за столица с името Константинопол – градът на Константин. След 1453 г. под името Константиние е столица и на Османската империя. Разположен на седем хълма (досущ като Рим), заобиколен от три страни с вода, Истанбул е бил непревземаем, а заливът Халич (Златен рог) е бил идеално убежище за военната флота. След превземането му от османците бил преименуван на Истанбул, (на гръцки означава „отивам в града“) и се превърнал в един от най-големите и многолюдни градове в Европа.
Климат
Истанбул има типичен умерен морски климат с много валежи, влажно и топло лято и мека и влажна зима. Най-топлият месец е юли и август със средни температури от 18 до 28°С. Най-студеният месец е януари със средна температура от 3°С до 9°С. Средногодишното количество на валежите е 870 мм с максимум през декември и минимум през юни.
 
Най-ниската температура измерена в Истанбул на 9 февруари 1927 г. е била -16,1°С, а най-високата (отчетена на различно място в града) – на 12 август 2000 г. е била 40,5°С. На 9 септември 2009 г. в местността Санаториума е регистриран най-големият денонощен валеж в Истанбул – 342 мм.
Население
През по-голямата част от своята история Истанбул е бил сред най-големите градове в света. От 500 г. сл. Хр. в някогашния Константинопол са живеели между 400 000 и 500 000 души. Дълго време Истанбул остава най-големият град в Европа, докато през 19 век е изпреварен от Лондон. Днес Истанбул е третият по големина град в света.
Турският статистически институт определя населението на Истанбул на 13 483 052 (31 декември 2011 г.) души, което го прави най-големият град в Турция с 18% от населението на страната. Най-гъсто населеният район е Юскюдар в азиатската част на града. Истанбул е един космополитен град, в който съжителстват различни етноси и религии, от които, разбира се, най-многобройни са турците изповядващи исляма, но има още гърци, евреи, арменци, кюрди, араби, малък брой българи и още много други изповядващи православно християнство. Истанбул е център на православието. Тук се намира седалището на Цариградската патриаршия и Вселенския патриарх. Мюсюлманите в Истанбул разполагат с около 2690 джамии, християните – с около 160 църкви, а евреите – с 26 синагоги. Арменците населяват района Кумкапъ, евреите – района Балат, а квартал Фенер традиционно си остава дом на Цариградските гърци.
Транспорт
Основните магистрали на Истанбул са O-1, O-2, O-3, както и O-4. Магистралите се разклоняват във вътрешността на града и преминават през двата моста над Босфора. O-2 продължава на запад до Одрин а O-4 води на изток до Анкара. O-2, O-3, и O-4 са част от европейски път E80 (Трансевропейската магистрала) простираща се от Португалия до турско-иранската граница. Двата моста над Босфора формират връзката между азиатската и европейската части на Турция и пропускат над 400 000 МПС всеки ден. В процес на изграждане е и тунелът Мармарай под Босфора между кварталите Фатих и Кадъкьой. А строежът третият мост над Босфора, за който се заговори още през 1990 г. официално стартира през 2012 г. Двата проекта за трети мост и тунел под Босфора се очаква да бъдат завършени през 2015 г.
Общественият транспорт в Истанбул е сложна мрежа от трамваи, тролейбуси, автобуси, метро, високоскоростни автобусни линии и фериботи. Още през 1875 г. е открита подземната линия „Тунел“, която е втората най-стара в света подземна линия за железопътен транспорт. Тя все още работи с пътници между Каракьой и булевард Истиклял. През 2006 г. е открита модерната линия между площад Таксим и Кабаташ. Метрото в Истанбул се състои от 4 линии (М1, М2, М3 и М4), които постоянно се разширяват.
Линиите на метрото ще се свържат след построяването на подводния тунел Мармарай, чийто строеж се очаква да приключи през 2015 г. Така ще бъдат свързани Източна Тракия и Мала Азия под водите на Босфора. След завършването му се очаква използването на железопътния транспорт в града да се увеличи с над 28% като ще стигне размерите на Ню Йорк и Токио. Днес най-широко разпространеният транспорт е автобусният, който превозва над 2,2 млн пътници дневно, а със специално създадените бус ленти в града и по двата моста този вид транспорт се явява най-бърз, защото не попада в зоната на адските задръствания, които стават по истанбулските пътища. В Истанбул работи и най-голямата фериботна станция в света, осигуряваща надежден транспорт на хора и стоки в различни точки от Мраморно до Черно море. Основният терминал на града е пристанище Каракьой с капацитет от 10 000 пътници на час. Въпреки че повечето посетители влизат в Истанбул по въздуха, всяка година около половин милион чуждестранни туристи влизат в града по море.
Главната автобусна гара в Истанбул е най-голямата в Европа с капацитет от 15 000 автобуса и 600 000 пътници дневно, а линиите достигат до всяка точка на Стария континент. Истанбул има две международни летища, по-голямото от които е „Ататюрк“. Намира се на 24 км западно от центъра на града, с натовареност от 37,4 милиона пътници през 2011 г., което му отрежда 8 място по натовареност в Европа. Второто летище е открито през 2001 г. с цел да облекчи трафикът към летище „Ататюрк“. Капацитетът му е 12 млн. пътници годишно.В Истанбул са и международното летище „Ататюрк“ (на неговата територия се е намирало градчето Сан Стефано, където е бил подписан Санстефанският мирен договор) и международното летище Сабиха Гьокчен.
Култура
Истанбул е град с вековна история и затова и местата, които могат да се посетят са много. Ето някои от тях:
 • Топкапъ сарай (Topkapı Sarayı) – по време на Османската империя дворецът е бил резиденция на турските султани
 • Света София (Hagia Sophia, Aya Sofya) – църква, превърната в джамия след унищожаването на Византия от османските турци, днес музей
 • Българската желязна църква „Свети Стефан“
 • Капалъчаршъ (Kapalı Çarşı) – известният покрит пазар
 • Султан Ахмед джамия (Sultan Ahmet) – известната „Синя джамия“
 • Сюлейман джамия
 • Улица Истиклял (İstiklâl Caddesi) – известен булевард
 • Златният рог (Haliç) – залив на Босфора
 • Кулата Галата (Galata Kulesi) – генуезка кула в квартал Галата
 • Долмабахче сарай (Dolmabahçe Sarayı) – резиденцията на Ататюрк, сега музей
 • площад Таксим (Taksim Meydanı) – известен площад
 • Йеребатан сарнъджъ (Yerebatan Sarnıcı) – подземен воден резервоар построен през 6 век, днес музей (там се съхранява прочутата каменна глава на горгоната Медуза)
 • Теодосиева колона
 • Къз Кулеси (Kız Kulesi) – кула, врязана в морето.
 • Кафенето на Пиер Лоти
 • Ески Имарет джамия
Новини от Икар тур

Сицилия- "Островът на Слънцето"

22 Юни 2019 г.
Слънчева Сицилия, така я нарича Омир в  своята творба "Одисея". Централно разположена в Средиземно море, Сицили...

Чужденци се сдобиха с близо 16къщи на остров Сицилия, участвайки в търг започнал от 1 евро

22 Юни 2019 г.
През януаро 2019та година местния съвет гласува стратегия, която стана модерна в Южна Италия за продажба на изоставени къщи на ...

Ранни записвания - как да си изберем почивка. Пълен гайд от професионалисти.

28 Ноември 2016 г.
  Всяка година чакаме ваканцията с нетърпение, за да можем най-после да си починем от натоварването в офиса, злободневн...

Ранни записвания за Турция за лято 2017 с автобус с 4, 5, 5, 7, 9, 10, 11 и 12 нощувки...

22 Ноември 2016 г.
Започнаха записванията за Турция за лято 2017 с автобус с 4, 5, 5, 7, 9, 10, 11 и 12 нощувки, както и самолетни програми с...

Защо да изберем почивка в Гърция (част 1)

13 Ноември 2016 г.
     Неслучайно Гърция е сред най-предпочитаните дестинации. Все повече българи избират Гърция за своята почивка...

Лято в Рим или Милано на най-горещи летни цени!

28 Август 2016 г.
Възползвайте се от специалните летни цени за полети от Рим и Милано! Цена за еднопосочен билет: € 65 Цена за двупосо...
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах