Екскурзии и Почивки Аржентина

Аржентина - Екскурзии и ПочивкиЕкскурзии и почивки Аржентина

Аржентина

Аржентина, официално Република Аржентина, е държава в Южна Америка, която представлява представителна демокрация. Простира се на площ от 2 777
410 km² и граничи с Бразилия, Парагвай, Боливия, Чили и Уругвай. Намира се в югоизточната част на континента със столица Буенос Айрес. Населението ѝ
възлиза на около 42 046 118 души (2009). В административно отношение Аржентина се дели на 23 провинции и 1 автономен град – Буенос Айрес.
Аржентина постига независимост от Испания през 1816 година, като настоящето ѝ управление е федерална президентска република. В религиозно
отношение около 92% от населението е съставено от католици. Официален празник на страната е 9 юли. Коренното население е съставено от представители
на около 35 индиански племена, основно от групите мапуче, кечуа, тоба, гуарани, уичи, диагита, мокови и хуарпес. Официален език е испанският.
Президентът се избира на 4 години.
Името Аржентина идва от латински: argentum (сребро, плата на испански език). Туземците дават сребърни подаръци на оцелелите корабокрушенци от
експедицията на Хуан Диас де Солис, което дава повод за възникването на легендата на Сребърните планини, широко разпространена сред първите
европейски изследователи на Рио де ла Плата (Сребърната река). По асоциация се образува и наименованието на страната – Аржентина.
-География
Аржентина е разположена в югоизточната част на Южна Америка. Аржентина владее малки острови и източната част на остров Огнена земя. Релефът на
страната е предимно равнинен, зает от обширната Лаплатска низина, която включва Гран Чако, Ентрериос и Пампата. Хълмистата равнина Гран Чако е
покрита с редки гори, обширни пасища, блата и мочурища. Ентрериос (исп. „междуречие“) е плодородната низина между реките Парагвай и Уругвай. Пампата
заема южната част на Лаплатската низина. Тук е и столицата Буенос Айрес. На юг е разположено полупустинното плато Патагония. Западните части на
Аржентина до границата с Чили са заети от планинските вериги на Андите с най-висока точка връх Аконкагуа (6960 м), който е втори по височина
континентален връх след Еверест.
-Климат
В по-голямата част от Аржентина преобладават умерени температурни условия, с изключение на малки тропически райони на североизток и субтропичния
Чако на север. В Буенос Айрес температурите варират между 20° и 30°С през януари и от 8° до 15°С през юли. В Мендоса, в предпланинските райони на
Андите на запад средната температура варира между 16° и 32°С през януари и 2° до 15°С през юли. Значително по-високи температури преобладават около
Тропика на козирога на север, където достигат до 45°С. По високите части на Андите, Патагония и Тиера дел Фуего обикновено е студено. В западната част
на Патагония температурите през зимата са средно около 0°С. В повечето области по атлантическото крайбрежие обаче оказва смекчаващо въздействие
върху температурите.
Валежите в Аржентина са характерни с големите си регионални различия. Повече от 1520 мм дъждове падат годишно в най-северните части на страната, но
климатът постепенно става по-сух на юг и запад. В района на Буенос Айрес годишните валежи са около 950 мм. В района на Мендоса показателите са 170 мм.
-Води
Повечето от реките в Аржентина се изливат в Атлантическия океан. Трите реки – Парана, Парагвай и Уругвай текат главно на юг, като формират основната
речна система в Южна Америка. Река Парагвай се влива в р. Парана северно от гр. Кориентес в Аржентина. След това р. Парана продължава течението си на
юг и изток до Буенос Айрес, където с влива в р. Уругвай, формирайки голямата река Рио де ла Плата. Този естуар, който носи водите на тези реки до
Атлантическия океан, образува част от аржентинската граница с Уругвай.
Рио Саладо в Чако, северна Аржентина и Рио Негро в Патагония. В района между Рио Саладо и Рио Колорадо и в Чако някои големи реки изчезват погълнати
от тресавища и блата.
На юг аржентинският езерен район се простира от Андите до Патагонското плато. Този популярен курортен район е известен с многото езера, гъсти
вечнозелени гори, които се простират на фона на заснежените планини и ледници. Едно от най-големите езера е Нахуел Хуапи в северна Патагония. Езерото
и околната територия формират националния парк Нахуел Хуапи. Други езера в района са езерото Буенос Айрес, което е на границата между Аржентина и
Чили и езерата Виедма и Аржентино, които се захранват с вода от топящи се глетчери. Езерният район привлича посетители както през лятото, така и през
зимата за зимни спортове.
-Полезни изкопаеми
Традиционното богатство на Аржентина се намира в обширните Пампаси, които се използват за екстензивни пасища и отглеждане на едногодишни и зърнени
култури. Освен това аржентинските дървесни запаси и минерални ресурси, особено морските залежи от нефт и природен газ придобиват все по-нарастващо
значение. Полезните изкопаеми от икономическо значение са олово, цинк, калай, мед, желязна руда, магнезий, уран и сребро.
-Растителност и животински свят
Характерната за Аржентина растителност се променя с изменението на климата и географските региони в страната. За топлата и влажна североизточна част
на страната са е характерна тропическата растителност, включително дървета като палми, палисандър, бакаутово дърво, почти всички видове люлякови
храсти и някои ендемити. В Пампасите растителните видове са предимно тревисти. Дърветата, с изключение на някои сухолюбиви разновидности на
евкалиптовото дърво, сирийската смокиня и акацията, практически не виреят както в този район, така и в по-голямата част от Патагония. Основните
растителни видове в Патагония са билки, храсти, треви и ниска полухрастовидна растителност. В предпланинските райони на Андите в Патагония и в части
от Тиера дел Фуего открояващо се място във флората намират иглолистни видове, като ела, кипарис, бор и кедър. В сухите райони на Андите в
северозападна Аржентина преобладават кактуси и други трънливи растения.
Животинският свят в Аржентина е по-богат и разнообразен в северната част на страната. Тук представители на бозайниците са множество видове маймуни,
ягуари, пуми, оцелоти, мравояди, тапири, диви свине и миещи мечки. Характерни за района птици са фламинго, почти всички видове колибри и папагали.
Пампасите са обитавани от броненосци, лисици, бялки, диви котки, зайци, американски щрауси (рии), ястреби, соколи, чапли, дъждосвирци и яребици. Някои
от тези животни се срещат също и в Патагония. Студените райони на Андите са обитавани от лами, викуни, алпаки и кондори. Риба изобилства в
крайбрежните води, езерата и реките.
-Държавно устройство
Федеративна република /от 1853 г./ , начело с президент, избиран за 4 години. Законодателен орган – Национален конгрес, състоящ се от Сенат /72 членове/
и Палата на депутатите /257 членове/. Всеки две години палатата на депутатите се обновява, а сенатът – 1/3. Изпълнителната власт – президент и
правителство, начело с министър-координатор.
-Парична единица
Аржентинско песо, равно е на 100 сентавос. Има банкноти по 100, 50, 20, 10, 5 и 1 песо. Монетите са по 50, 20, 10, 5 и 1 сентаво. Кредитни карти се приемат
само в големите търговски центрове и хотели, в провинцията с тях е почти невъзможно да се плаща. Бакшишите са задължителни, в големите заведения се
включват към сметката и са от 5 до 10% от нея.
-Население
Около 81% от населението на Аржентина е с европейски произход. За разлика от повечето латиноамерикански страни, Аржентина има относително малко на
брой метиси. Обаче броят на метисите е нарастнал през последните десетилетия в резултат на засилената емиграция, предимно от Парагвай и Боливия.
Малък е и броят на местното население, като през 1994 г. конституционните реформи му гарантират определени права, включително право на двуезичие и
междукултурно образование.
Правителството на Аржентина дълго време е насърчавало европейската емиграция, като от десетилетия стабилното управление на страната, силните
международни връзки и добрите икономически възможности привличат нови жители. От 1850 г. до 1940 г. над 6 милиона души са се преселили в страната.
Преобладават испанските и италианските имигранти, както и значителен брой французи, англичани, германци, руснаци, украинци, поляци и сирийци. От 50-
те години на 20 век повече от 50 000 азиатци са се преселили в Аржентина предимно от Южна Корея. Обаче след икономическия срив през 2002 година
хиляди аржентинци са напуснали страната, връщайки се обратно в Испания, Италия, Германия или други страни извън региона.
През 2005 година населението на Аржентина е 39,537,943 души, даващо на страната средна гъстота от 14 души на км². Повече от една трета от населението
живее във или около Буенос Айрес, като 90% от населението живее в градовете.
Населението на Аржентина се радва на нива на доход на глава от населението, урбанизация, образованост и социално благоденствие които се нареждат сред
най-високите в Латинска Америка. Бизнес класата, огромната средна класа и сравнително добре организираната работническа класа, заедно с малка част от
местното население и при отсъствието на значителен относителен дял на селячество, различават Аржентина от повечето латиноамерикански общества.
Въпреки това в много малко страни населението е толкова ясно разделено на градско и селско. Буенос Айрес прилича на Европейска столица, с широките си
булеварди и кафета, и с жителите, които сами се определят като porteños (хора на пристанището), и които са ориентирани повече към Европа и Съединените
Щати, отколкото към Аржентина и останалата част от Южна Америка.
С разрастването на индустриалната манифактура, голям брой провинциални работници се премества в Буенос Айрес в търсене на по-добър живот. Тези
работници се тъпчат в мухлясали колиби в покрайнините на столицата и живеят в квартали наричани “villas miserias.” В повечето случаи те си намират само
нещатна работа.
-Език
Официалният език в Аржентина е испански.
Той се говори от почти цялото население на страната.
Лунфардо – диалектна смесица между испански и италиански е широко разпространен в Буенос Айрес.
Освен него в Аржентина се говорят италиански, английски, корейски, както и няколко местни диалекта.
-Религия
Римокатолиците представляват 91% от населението на Аржентина. Юдаизмът, протестантството и няколко други християнски и нехристиянски религии също
са разпространени. Въпреки че конституцията гарантира свобода на вероизповеданието, римокатолическата църква винаги се е ползвала с привилегиите на
основна. През 1994 г. конституцията отменя изискването президента и вицепрезидента на Аржентина да бъдат римокатолици. Обаче реформата поддържа
простото правило, че „федералното правителство трябва да насърчава папската римокатолическа вяра.”
-Икономика
Аржентина е между най-богатите страни в Южна Америка. Тя има добре развита промишленост и селско стопанство, което осигурява 80% от износа.
Аржентина е сред първите пет страни в света по износ на зърнени храни, брашно, кожи, месо и вълна. Основно място заемат отраслите на текстилната,
хранително-вкусовата промишленост (месодобивна, тютюнева, захарна, производство на масло), а също така машиностроенето и добивът на нефт (20 млн.т).
Дълго време Аржентина е една от най-проспериращите страни в Латинска Америка. Основните източници на бюджетни постъпления са богатите природни
ресурси, високо-образованото население и ориентирания към износ селскостопански сектор. Обаче страната страда от редуващи се икономически проблеми
като инфлация, висок външен дълг и бюджетен дефицит. Растежът през 2000 година е отрицателен (- 0.5%), както и вътрешните така и чуждите инвеститори
остават скептични спрямо способността на правителството да изплаща дълговете и да поддържа фиксирания обменен курс на песото към щатския долар.
През 2001 г. икономическата ситуация се влошава заедно с разширяването на трайностите на аржентинските бонове, масираните оттегляния от банките, и
съответно последвалия спад в инвеститорското и потребителското доверие. Усилията на правителството да постигне нулев дефицит, да стабилизира
банковата система и да възстанови икономическия растеж се оказаха неадекватни пред нарастващите икономически проблеми. Прикрепването на песото
спрямо долара е изоставено през януари 2002, през февруари то се обезценява; курсът му спада, а инфлацията рязко се покачва, но в средата на 2002
икономиката се стабилизира, но в малки мащаби. Производството е с 14.7% по-ниско от нивото си в същия период на предходната година, безработицата
остава висока (21.5%). За да преобърнат кризата, някои икономисти напоследък защитават тезата, че Аржентина е приела долара като официална валута,
докато други смятат, че именно това обвързване с долара е довело до тези икономически проблеми.
-Енергетика
Въпреки че повечето големи реки и водопади се намират далеч от големите градове и агломерации, Аржентина с високи темпове развива водните си ресурси
по отношение на производството на електроенергия. Основните хидроенергийни проекти включват язовир Ясирета на река Парана (в сътрудничество с
Парагвай) и яз. Салто Гранде на река Уругвай (в сътрудничество с Уругвай) . първите 20 генератора на Ясирета, едно от най-големите хидроелектрически
съоръжения в света, е пуснато в действие през 1994 г., но надхвърлените разходи, корупция в изпълнението на проекта, проблеми с околната среда и
изоставане в строителните работи значително забавят завършването му. В началото на 2005 година правителствата на Аржентина и Парагвай се договарят
да завършат съвместния хидроенергиен проект до 2008 г.
Докато по-голямата част от електричеството в страната е произвеждано от водноелектрически и топлоелектрически централи, Аржентина притежава една от
най-развитите и напреднали ядрено-енергийни програми в Латинска Америка, осигуряващи 7% от енергийните нужди на страната. Като цяло
електроцентралите в Аржентина произвеждат 81.4 млрд кВт/ч електроенергия (за 2002 г.).
-Индустрия
В Аржентина се произвеждат широка гама от стоки за износ. През последните няколко години произвежданите продукти се лансират добре на вътрешните и
международните пазари, което се дължи на засилената интеграция под покровителството на Меркосур . Основните сектори на производство включват
хранително-вкусовата промишленост, текстилната промишленост, машиностроенето и транспортното оборудване, стоки с голяма трайност, индустриални
химикали, металолеене и металообработване, електротехническа промишленост, целулозно-хартиена промишленост. Освен всичко, напоследък Аржентина
печели име като крупен производител на нефтохимически продукти и софтуер.
Автомобилната индустрия в Аржентина отбелязва голям растеж в сектора на икономиката. Аржентина произвежда автомобили от около 80 години. Спадът в
потребителската увереност, високите нива на интерес и тесните кредитни условия успяват да подкопаят вътрешното производство на автомобили.
Автомобилостроенето спада до такова ниво, че се налага някои автомобилни предприятия да се преместят на границата с Бразилия, в търсене на по-евтина
работна ръка и по-голям вътрешен пазар. Така автомобилната индустрия се превръща в болна тема между двете страни, не само заради големия бизнес.
Продажбите на автомобили и авточасти представляват 20% от търговията в рамките на Меркосур, особено между Бразилия и Аржентина. Затова в сферата
на производството и търговията с автомобили и части, след двугодишни спорове, през 2000 година е сключено съглашение между двете страни. В клаузите
му основната надежда е да изтласка пазара на автомобили и части по посока пълното му либерализиране. Но възраждането на аржентинската автомобилна
индустрия по никакъв начин не може да се каже че е сигурно, особено когато пазарите в Аржентина са залети от автомобили, произведени извън рамките на
Меркосур.
-Туризъм
В Аржентина има значителен брой туристически атракции, но отдалечеността на страната от Европа и Съединените Щати ограничава развитието на туризма
като отрасъл. Дори и при тези обстоятелства, няколко милиона туристи посещават страната всяка година. Основните дестинации са Буенос Айрес, Андите и
езерните райони около Барилоче, и Патагония. Буенос Айрес е жив и сложен модерен град, който предлага много градски забавления, като дълго се слави
като „южноамериканския Париж”. Други забележителности са Атлантическото крайбрежие, Мар дел Плата, водопадите Игуачу, Пампасите и Тиера дел Фуего
(където се намира най-южно разположеният град в света – Ушуайа). Приходите от туризъм в Аржентина за 2004 г. са около $2.4 млрд, а за 2005 стойността
им е приблизително $2, 5 млрд. Процентът на летуващите аржентински граждани се покачва от 47 до 52% през 2004 г.
-Забележителности
В страната има всичко – километрични плажове, високи планини, безкрайни пустини, изумителни водопади, огромни мегаполиси и диви, безлюдни простори
на Патагония.
В Буенос Айрес трябва да се видят Пласа де Майо (площад „Май“) с президентския дворец Каса Росада (Розовия дом), катедралата Метрополитан (с гроба на
националния герой от войните за независимост Хосе де Сан Мартин), Музеят на естествените науки, Музеят на изящните изкуства, международната
художествена галерия, музеят „Фернандес Бланко“ (на колониалното изкуство), културният център „Сан Мартин“, Националният музей на изкуствата, Музеят
на киното, националният исторически музей, многочислени образци на националната архитектура, знаменитият театър „Колон“ – център на оперното и
балетното изкуство на цяла Южна Америка, булевардът „9 юли“ (най-големият търговски район в света).
Най-любопитни атракции са „Фиеста гаучо“ и „Танго-шоу“. Те предлагат запознанство с бита, кухнята, нравите и музиката на гаучосите (аржентинските
каубои), както и развлекателен спектакъл с участието на най-добрите изпълнители на танго.
Особен интерес представляват колоритното италианско предградие Ла Бока и курортът Мар дел Плата на 400 км южно от Буенос Айрес. Кордоба е вторият
по големина град в Аржентина. От архитектурна гледна точка Кордоба в много отношения превъзхожда столицата. Там има прекрасни ансамбли от
колониалните времена – старият пазар, католическата катедрала и т.н.
На границата между Аржентина, Бразилия и Парагвай е разположен знаменитият национален парк „Игуасу“, заемащ 55 хил. хектара. Паркът е едно от
съвременните чудеса на света – 275 водопада, които спускат за 1 секунда 5000 кубически метра вода от височина 70 метра. Там има и хиляди видове
екзотични птици, пеперуди, уникална тропическа растителност. Наблизо има руини от стари мисии на йезуитите.
Аржентина може да се похвали и с морски, и с планински курорти. Трябва да се отбележи Барилоче, разположен на брега на езерото Науел-Уапи. Местността
често е наричана аржентинска Швейцария заради приликите в пейзажа и производството на висококачествен шоколад. Тук са разрешени ловът и риболовът,
има игрища за голф и ски писти с влекове и лифтове.
Голям морски курорт е Мирамар, на 137 км южно от Мар дел Плата. С особена популярност сред туристите се ползват океанските разходки до нос Хорн, до
Антарктида и из Патагония.


Новини от Икар тур

Сицилия- "Островът на Слънцето"

22 Юни 2019 г.
Слънчева Сицилия, така я нарича Омир в  своята творба "Одисея". Централно разположена в Средиземно море, Сицили...

Чужденци се сдобиха с близо 16къщи на остров Сицилия, участвайки в търг започнал от 1 евро

22 Юни 2019 г.
През януаро 2019та година местния съвет гласува стратегия, която стана модерна в Южна Италия за продажба на изоставени къщи на ...

Ранни записвания - как да си изберем почивка. Пълен гайд от професионалисти.

28 Ноември 2016 г.
  Всяка година чакаме ваканцията с нетърпение, за да можем най-после да си починем от натоварването в офиса, злободневн...

Ранни записвания за Турция за лято 2017 с автобус с 4, 5, 5, 7, 9, 10, 11 и 12 нощувки...

22 Ноември 2016 г.
Започнаха записванията за Турция за лято 2017 с автобус с 4, 5, 5, 7, 9, 10, 11 и 12 нощувки, както и самолетни програми с...

Защо да изберем почивка в Гърция (част 1)

13 Ноември 2016 г.
     Неслучайно Гърция е сред най-предпочитаните дестинации. Все повече българи избират Гърция за своята почивка...

Лято в Рим или Милано на най-горещи летни цени!

28 Август 2016 г.
Възползвайте се от специалните летни цени за полети от Рим и Милано! Цена за еднопосочен билет: € 65 Цена за двупосо...
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах